Είστε εδώ

Φωτίου Γιώργος, «Το θέατρο. Θίασος ΚΘΒΕ, Η κυρία με τ' άσπρα γάντια», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 91-93