Είστε εδώ

Γλέζος Πέτρος, «Περιθώριο. Το ταξίδι του Μηνά Δημάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 89-91