Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Μιχ. Περάνθη, Ο Αμαρτωλός, μυθιστορηματική βιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 93-95