Είστε εδώ

Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, «Περιθώριο. Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 87-88