Είστε εδώ

Ρυσσιάνος Νότης, «Αυτή που ήταν σταλμένη», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 66