Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Περιθώριο. Χρ. Σολωμονίδης», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 43-44