Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Περιθώριο. Γύρω από ένα βιβλίο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 40-43