Είστε εδώ

Φωτίου Γιώργος, «Το θέατρο. ΚΘΒΕ: Παπαφλέσσας και Προξενήτρα-Θέατρο Θυμέλη, Η κυρία έχει νεύρα-Θέατρο Θεσσαλονίκης: Η σκιά, Μαύρο στον Πρόεδρο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 44-47