Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η παράθλαση», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 350-353