Είστε εδώ

Sarraute Nathalie, «Συνομιλίες και υπονοούμενα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 338-349