Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 79 (Σεπτέμβριος 1961), σ. (εσώφυλλο)