Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Αίγλης Ζωγράφου-Σιμαλαρίδου, Περίπατοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 188-189