Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Σ. Δ. Χατζημιχελάκη, Η Ελεγεία της μητέρας», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 188