Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 189-192