Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου, Ψυχή και Τέχνη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 187-188