Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τάκη Γκοσιόπουλου, Ο Γυμνός της νύχτας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 186-187