Είστε εδώ

Αντύπας Α.Θ., «Σπύρου Πλασκοβίτη, Το φράγμα, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 182-185