Είστε εδώ

Warner Rex, «Περιθώριο. D.H. Lawrence», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 180-181