Είστε εδώ

MacNeice Louis, «Περντίτα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 174