Είστε εδώ

Kierkegaard Sören, «Ρεγκίνα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 161-174