Είστε εδώ

Αντύπας Α.Θ., «Ρόδη Ρούφου, Χάλκινη εποχή, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 85-89