Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Ένας ήχος από την πηγή της σιωπής», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 64-69