Είστε εδώ

«Εσώφυλλο», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. (εσώφυλλο)