Είστε εδώ

«Εξώφυλλο», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. (εξώφυλλο)