Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Φώτη Ευαγγελάτου, Κραυγή σκλάβου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 71 (Ιανουάριος 1961), σ. 44-45