Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Κώστα Φραγκισκάτου, Ασιάτες λογοτέχνες και ποιητές», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 71 (Ιανουάριος 1961), σ. 45-46