Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Α. Θ. Νικολαΐδη, Η πείρα και η πυρά», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 71 (Ιανουάριος 1961), σ. 42-44