Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Μαν. Γιαλουράκη, Σινά», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 71 (Ιανουάριος 1961), σ. 40-42