Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Ο μονόλογος από μια συζήτηση για την ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 250-253