Είστε εδώ

Durell Lawrence, «Ο Μανόλης της Κως», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 253