Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Χώμα μου», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 249