Είστε εδώ

Keyes Sidney, «Μια ελπίδα γι' αυτούς που τους χώρισε ο πόλεμος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 195