Είστε εδώ

Κοκόλης Ξενοφών Α., «Σε διπλό τόνο», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 194