Είστε εδώ

Taddei Ezio, «Εσύ κι εγώ», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 190-194