Είστε εδώ

«Γιώργου Θέμελη, Το κλειδί», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 168