Είστε εδώ

«25η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)