Είστε εδώ

«Τηλέμαχου Αλαβέρα, Το μισό του φεγγαριού», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 168