Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Θέμη Γαλανού, Η μπόρα, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 162-163