Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Νείλου Παλμύρα, Ο Αινείας στα παράλια της αυγής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 162