Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Γ. Α. Μαραβελέα, Παύλος Μελάς», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 163