Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Γιωργή Κότσιρα, Αυτογνωσία, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 160-162