Είστε εδώ

Ευαγγέλου Ανέστης, «Μέσα στον ύπνο», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 159