Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ο καρχαρίας», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 153-159