Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Η συμφωνία των σιωπηλών πλήκτρων», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 145-146