Είστε εδώ

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Η κόμη της Βερενίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 135