Είστε εδώ

Θασίτης Πάνος, «Αριθμοί», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 63 (Μάιος 1960), σ. 133-135