Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Αντώνη Σαμαράκη, Ζητείται ελπίς, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 425-426