Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Βασίλείου Καλογερά, Ανάλυση Φαίδωνος και Κρίτωνος», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 426