Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Νίκου Μαραγκού, Ριζωμένη στο βράχο, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 425