Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κωστούλας Μητροπούλου, Η Χώρα με τους ήλιους, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 425